Topia sommarstänger mellan v 29 och v 31. Vecka 32 är vi tillbaka för att starta upp höstens arbete. Trevlig sommar!

Det här fina projektet i Rissne har Theory in Practice Arkitekter ritat, Topia stod för gestaltning av entréplatsen. Ett garage har byggts om till cykelhubb med plats för poolcyklar, individuella cykelplatser, cykelverkstad och cykeltvätt. Tack för roligt samarbete!

Ombyggnaden är en del av demonstrationsprojektet MoBo III som genomförs av Fastighets AB Förvaltaren, Sundbybergs stad, KTH, Point, Trivector och TIP med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Foto: Robin Hayes

Fredriksbergsbadet i Västerås av Carlstedt arkitekter AB och Topia landskapsarkitekter vinner Västmanlands arkitekturpris 2024. Juryns motivering:

”Arkitekterna har med begränsade medel skapat en generös och genomtänkt helhet. En relativt enkel byggnad i betong och corténstål välkomnar med en nästan sakral entréplats med ett vårdträd mitt på. En känsla av japanska spa i formspråk och landskap. Här finns gott om utrymme både för högljudd lek och för avkoppling och återhämtning i grässlänterna eller i skuggan under de perforerade skärmtaken. Fredriksbergsbadet stärker den sociala hållbarheten genom att bli en viktig samlingspunkt mitt bland hyreshusen på Råby. Genom sin fina gestaltning signalerar den att du som bor här är värd att satsas på. Ett projekt väl värt ett arkitekturpris.”

Västmanlands arkitekturpris utses av Sveriges Arkitekter Västmanland. Prisutdelning äger rum på Västerås Arkitekturdagar den 15-17 maj.

Vi är väldigt glada över utmärkelsen och tackar för gott samarbete med Västerås stad, Carlstedts arkitekter och övriga konsulter!

På Täbys gamla galoppbana, i närhet till Täby centrum växer en ny stadsdel fram. Hösten 2023 färdigställdes Kv Elddonet som Topia har gestaltat och projekterat tillsammans med Varg arkitekter.

Kvarteret är beläget fritt mellan två parkrum i de södra delarna av framväxande Täby park. Byggnadsvolymerna är fördelade på tre huskroppar, mellan dessa bryter tre gatt upp kvarteret och kopplar gårdsmiljön till omgivande parker och stadsgata. Gårdens utformning är indelad i privata zoner, tillgängliga gångvägar och en central yta med generösa gräsytor, naturlek och
gemensamma uteplatser. Allting omgivet av omväxlande, flerskiktad grönska med utgångspunkt i kommunens höga krav på hållbarhet i form av grönytefaktor och dagvattenhantering.

Gårdens materialpalett relaterar till de omgivande byggnaderna i material som tegel, betong och trä.

Foto: Varg arkitekter

 

 

Topias Linus Fredriksson och Katja Andersson Teleman tog i veckan tåget till Brno i Tjeckien för att medverka på årets ECLAs-konferens. Tillsammans med forskarna Carola Wingren och Vera Vicenzotti anordnades workshopen On letters as bridges – a transdisciplinary exploration of landscape architecture practice. Workshopen var en fortsättning av vårt samarbesprojekt där vi söker nya vägar för akademi och praktik att mötas.

Nu byggs det för fullt vid Kvarngärdesskolan i Uppsala. Topia har ritat skolgården, spännande att se den växa fram!

 

Bygg din egen lekplats med Topia på Arkitektur- och designcentrum!

Under två dagar i augusti välkomnar vi barn och unga att bygga en lekplats på ArkDes uteplats Utsikten. Genom att återanvända material från ArkDes pepparkaksutställningar skapar vi en bygg- och testverkstad, där barn och unga själva får möjlighet att vara arkitekter och landskapsarkitekter för sin lekmiljö.

Läs mer om eventet här: https://www.facebook.com/events/321185780238718/321185783572051/?ref=newsfeed

Varmt välkomna 12-15.30, 11 och 12 augusti.

 

Nu när semestern nalkas blickar vi mot Gotland och ett särskilt roligt projekt vi jobbar med. På öns norra delar ligger naturreservatet Bästeträsk som är på gång att bli Sveriges nästa och trettioförsta (31) nationalpark.

Så här beskriver Länsstyrelsen den blivande nationalparken: Bästeträsk med omgivningar är ett fantastiskt område som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar.

Vi på topia har fått i uppdrag att identifiera platser som ska bli de framtida entrérummen till nationalparken och utforma dessa. Vi kommer även gestalta återkommande element som ska finnas i parken. Nationsparken förväntas invigas år 2025.

Med de orden tar vi semester och kontoret kommer vara stängt vecka 28-30. Vi hörs efter ledigheten!

Topia kommer till Almedalen!

På onsdag den 28 juni deltar Klara Kåks i seminariet Barnperspektivet i samhällsbyggandet – Utemiljö. Seminariet arrangeras av Gröna Skolfastigheter och äger rum 13.00-13.55 i E-huset i Uppsala universitets lokaler.

Klara är, tillsammans med Johannes Karlsson och Jenny Hansen, författare till skriften Leka olika. Den är utformad som en guide för planerare och arkitekter och handlar om hur utemiljöer kan utformas för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) i åtanke. I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD, ADD, autismspektrumstörning, språkstörning och Tourettes syndrom.

Ungefär 1 av 10 barn i skolåldern har en NPF-diagnos. För många innebär det att intensiva sinnesintryck kan ge negativa konsekvenser som stress, ångest och koncentrationssvårigheter. Genom tillräcklig friyta, tilltagen grönska och tillgång till intryckssanerade miljöer kan planering och landskapsarkitektur bidra till att öka tillgängligheten i våra utemiljöer.

Vill du lära dig mer? Ta del av skriften Leka olika här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fredags kickade vi igång våren med en kickoff. Vädret var inte helt till vår fördel när vi kartlade Högalidsparken med sensoriska sektioner. Desto skönare när vi kom in på Drejstället där vi förkroppsligade våra upplevelser i lera. Ser fram emot när de är färdigbrända så att vi kan montera ihop serierna till att täcka hela parken.