I projektet Commonplay undersöks hur vi kan ställa om från ett fåtal attraktiva lekplatser till ett decentraliserat nätverk av lekmiljöer. Projektet finansieras genom ArkDes open call 2021. Projektteamet leds av Topia landskapsarkitekter och omfattar förutom SLU-forskare även Upplands-Bro kommun.

Vid två tillfällen i augusti och september hade topia lekworkshop med förskolebarn för att studera deras lek. Platsen som skulle utforskas var Tibbleviken i Kungsängen.

Barnen var snabba på att komma i gång och tog platsen i anspråk. De bildade stigar genom gräset och hittade löst material i form av pinnar och grenar som de flyttade och arrangerade om i tätt samarbete med varandra.

Lovisa beskrev lekhändelserna i workshop 2 i en dagbok:

’När barnen kom till platsen märktes det att många var ivriga från början och det kändes som att de tyckte att det var roligt att komma tillbaka. De började med att dra ut i skogen och flera började snabbt med att plocka upp och leta efter pinnar. Jag upplevde det som att de mindes att det var det som de gjorde här förra gången och att de hade sett fram emot att göra det igen. Några barn sa att de ville bygga en koja och började med att luta pinnar mot ett träd. En annan sa att hon ville bli bra på att klättra i träd och att hon hade velat ha en svans som en apa så hon hade kunnat svinga sig i grenarna. En pojke upplevdes lite rädd för att vara i naturmiljön och frågade gång på gång om olika växter var brännässlor. Jag visade honom hur en brännässla såg ut och att de flesta växter går bra att ta på och efter en stund så hakade han på de andra barnen. Några gick bort till dammen där vattnet var lite lägre och började leka med pinnar i vattnet. Efter en stund följde nästan alla efter och var sen kvar här under resten av tiden. Många hade långa pinnar som de fiskade med och ett barn fiskade upp lite sjögräs som hon höll fram mot mig och de andra barnen. Det märktes att hon tyckte det var lite slajmigt och därför roligt. Barnen började även efter en stund att plocka stenar som de kastade i vattnet och lyssnade och tittade på plasket som uppstod. Även detta blev mycket populärt och en pojke sa när vi skulle gå att ”det här var jättekul”. Barnen var först lite försiktiga med att gå ut i vattnet men efter en stund ville de ta sig längre ut och många stod med vatten till kanten på gummistövlarna. De hittade både stora och små stenar och jämförde plasket och testade att kasta över bron och under bron. Även att kasta dem på bron för att lyssna hur det lät när de landade på trät. De frågade mig om jag kunde kasta några stenar jättelångt. När man kastade över bron fick man kasta och sedan snabbt sätta sig på huk för att kika under bron när stenen landade i vattnet.’

Den 28. September kan ni delta i ett movium partnerskapseminarium tillsammans med Katja från topia, en gäng forskare från SLU och Sara Granér. Det kommer att handla om konstnärliga praktiker, social rättvisa och allmänningar. Läs mer om innehållet, upplaget och anmäl er här

Den 4. juni 2021 gav sig topia iväg på en cykeltour från Bromma till Södermalm och besökte egna park- och lekplatsprojekt.

Läs om Topias Arkdes-finansierade projekt COMMONPLAY på SLUs hemsida. Projektet är ett samarbete med Upplands-Bro kommun och forskare från SLU här.

serieteckning_sara_graner

I mitten av april genomförde Topia två workshopar i visuellt berättande tillsammans med serietecknaren Sara Granér. Workshoparna är en del av vårt Movium partnerskaprojekt där vi tillsammans med Carola Wingren och Vera Vicenzotti från SLU Ultuna undersöker och utvecklar begrepp och perspektiv för att främja social rättvisa inom stadens gröna allmänningar.

Topia har genom sin experimentella studio Galaxen blivit tilldelade stipendium från Arkdes Think Tank Open Call 2021 för projektet Commonplay. Med 131 sökande är vi extra glada över att ha valts ut som ett av fem team. Nu startar vi upp arbetet tillsammans med våra samarbetspartners från SLU och Upplands-Bro kommun! @arkdesc

I samband med Topias partnerskap med SLU har vi byggt ett tillfälligt arboretum på Nytorps gärde i Stockholm. Experimentet är det första i en serie där vi vill undersöka hur vi med försiktiga tillägg och små resurser kan synliggöra befintliga kvaliteter inom stadens gröna allmänningar.

Med syfte att rena vattnet i Kapellbäcken och därmed förbättra vattenkvaliteten i dess recipient Mälaren låter Västerås stad och Mälarenergi uppföra en 13 hektar stor Vattenpark i Johannisberg, i sydvästra Västerås. Utöver att rena vattnet i sedimenteringsdammar blir detta en rekreativ, friluftsfrämjande park med pedagogiska inslag.  Topia har gestaltat och projekterat parken. Arbetet har skett tillsammans med Norconsult vilka stått för VA-projektering. Vattenparken ingår i ett omfattande EU-projekt, LIFE IP Rich Water, med syfte att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag.

Nu är Skorstenens lekplats i Alvik färdigbyggd. I samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning gar Topia gestaltat och projekterat den nya lekmiljön. Kaffekannans lekplats i Nockebyhov är också under uppförande och beräknas stå färdig under tidig vår 2021.