Det här fina projektet i Rissne har Theory in Practice Arkitekter ritat, Topia stod för gestaltning av entréplatsen. Ett garage har byggts om till cykelhubb med plats för poolcyklar, individuella cykelplatser, cykelverkstad och cykeltvätt. Tack för roligt samarbete!

Ombyggnaden är en del av demonstrationsprojektet MoBo III som genomförs av Fastighets AB Förvaltaren, Sundbybergs stad, KTH, Point, Trivector och TIP med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Foto: Robin Hayes