Topias Linus Fredriksson och Katja Andersson Teleman tog i veckan tåget till Brno i Tjeckien för att medverka på årets ECLAs-konferens. Tillsammans med forskarna Carola Wingren och Vera Vicenzotti anordnades workshopen On letters as bridges – a transdisciplinary exploration of landscape architecture practice. Workshopen var en fortsättning av vårt samarbesprojekt där vi söker nya vägar för akademi och praktik att mötas.

Nu byggs det för fullt vid Kvarngärdesskolan i Uppsala. Topia har ritat skolgården, spännande att se den växa fram!

 

Bygg din egen lekplats med Topia på Arkitektur- och designcentrum!

Under två dagar i augusti välkomnar vi barn och unga att bygga en lekplats på ArkDes uteplats Utsikten. Genom att återanvända material från ArkDes pepparkaksutställningar skapar vi en bygg- och testverkstad, där barn och unga själva får möjlighet att vara arkitekter och landskapsarkitekter för sin lekmiljö.

Läs mer om eventet här: https://www.facebook.com/events/321185780238718/321185783572051/?ref=newsfeed

Varmt välkomna 12-15.30, 11 och 12 augusti.

 

Nu när semestern nalkas blickar vi mot Gotland och ett särskilt roligt projekt vi jobbar med. På öns norra delar ligger naturreservatet Bästeträsk som är på gång att bli Sveriges nästa och trettioförsta (31) nationalpark.

Så här beskriver Länsstyrelsen den blivande nationalparken: Bästeträsk med omgivningar är ett fantastiskt område som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar.

Vi på topia har fått i uppdrag att identifiera platser som ska bli de framtida entrérummen till nationalparken och utforma dessa. Vi kommer även gestalta återkommande element som ska finnas i parken. Nationsparken förväntas invigas år 2025.

Med de orden tar vi semester och kontoret kommer vara stängt vecka 28-30. Vi hörs efter ledigheten!

Topia kommer till Almedalen!

På onsdag den 28 juni deltar Klara Kåks i seminariet Barnperspektivet i samhällsbyggandet – Utemiljö. Seminariet arrangeras av Gröna Skolfastigheter och äger rum 13.00-13.55 i E-huset i Uppsala universitets lokaler.

Klara är, tillsammans med Johannes Karlsson och Jenny Hansen, författare till skriften Leka olika. Den är utformad som en guide för planerare och arkitekter och handlar om hur utemiljöer kan utformas för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) i åtanke. I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD, ADD, autismspektrumstörning, språkstörning och Tourettes syndrom.

Ungefär 1 av 10 barn i skolåldern har en NPF-diagnos. För många innebär det att intensiva sinnesintryck kan ge negativa konsekvenser som stress, ångest och koncentrationssvårigheter. Genom tillräcklig friyta, tilltagen grönska och tillgång till intryckssanerade miljöer kan planering och landskapsarkitektur bidra till att öka tillgängligheten i våra utemiljöer.

Vill du lära dig mer? Ta del av skriften Leka olika här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fredags kickade vi igång våren med en kickoff. Vädret var inte helt till vår fördel när vi kartlade Högalidsparken med sensoriska sektioner. Desto skönare när vi kom in på Drejstället där vi förkroppsligade våra upplevelser i lera. Ser fram emot när de är färdigbrända så att vi kan montera ihop serierna till att täcka hela parken.

 

 

 

 

 

 

 

Topia önskar god fortsättning efter julledigheten och ser fram emot spännande projekt 2023.

Årets julgåva gick 2022 till WWF för deras mission att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer.

På fredag är det äntligen dags för Oyster, i år med temat More or Less. Bland arrangörerna finns Märta, Linus och Håkan på Topia. Vi ses på Färgfabriken på fredag!

Grafisk form: Anna Ericsson Hybbinette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att lysa upp i höstmörkret och för att fira av en av Topias grundare Martha som nu går i pension bjöd vi in till en glittrande guldfest. Det blev en härlig kväll med vänner, livemusik och DJ. Tack alla som kom och firade med oss. Tack Martha för 24 inspirerande år, din anda kommer alltid finnas närvarande på Topia!

 

 

 

Oktobervandring genom några av Stadsholmens  trädgårdar. Vi besökte Rangströmska gården där trädgården finns bevarad sedan tidigt 1900-tal, kvarteret Västergötland med trädgård från 1822, Törnqvistska trädgården som dateras 1877 men med trädstruktur bevarad från 1752 och slutligen Flintan 1, Hasselblads trädgård från 1930.

Det var en vandring genom historien och roligt att komma tillbaka till dessa trädgårdar som växt ordentligt sedan restaurering. Tillsammans med Stadsholmen jobbade vi med flera trädgårdar kring millennieskiftet och tidigt 10-tal.