Topia lyfter platsens inneboende kvaliteter

Topias designprocess bottnar i en förståelse för platsens historia, sammanhang och dess framtida betydelse i en resilient stadsbild. Vårt fokus är att möta människans rekreativa behov i samspel med naturen. Med varsamt gestaltade tillägg vill vi bidra till välmående, mångfunktionella och stimulerande miljöer för människa, flora och fauna.

Senaste nyheterna

Välkommen Tora!

,
Vi välkomnar Tora som ny handläggare på Topia, hon kommer senast från Liljewall arkitekter. Tora brinner för att i sitt arbete som landskapsarkitekt bidra till att utjämna sociala skillnader. En stor del av hennes tidigare projekt har…

Commonplay – workshop med förskolebarn

,
I projektet Commonplay undersöks hur vi kan ställa om från ett fåtal attraktiva lekplatser till ett decentraliserat nätverk av lekmiljöer. Projektet finansieras genom ArkDes open call 2021. Projektteamet leds av Topia landskapsarkitekter…

Visuella metoder – en möjlighet för att gagna social rättvisa i gröna urbana rum?

,
Den 28. September kan ni delta i ett movium partnerskapseminarium tillsammans med Katja från topia, en gäng forskare från SLU och Sara Granér. Det kommer att handla om konstnärliga praktiker, social rättvisa och allmänningar. Läs mer…

Topiadagen 2021

,
Den 4. juni 2021 gav sig topia iväg på en cykeltour från Bromma till Södermalm och besökte egna park- och lekplatsprojekt.