Topia lyfter platsens inneboende kvaliteter

Topias designprocess bottnar i en förståelse för platsens historia, sammanhang och dess framtida betydelse i en resilient stadsbild. Vårt fokus är att möta människans rekreativa behov i samspel med naturen. Med varsamt gestaltade tillägg vill vi bidra till välmående, mångfunktionella och stimulerande miljöer för människa, flora och fauna.

Senaste nyheterna

Stipendium från ArkDEs Think Tank Open Call 2021

,
Topia har genom sin experimentella studio Galaxen blivit tilldelade stipendium från Arkdes Think Tank Open Call 2021 för projektet Commonplay. Med 131 sökande är vi extra glada över att ha valts ut som ett av fem team. Nu startar vi upp…

Ett arboretum blir till

,
I samband med Topias partnerskap med SLU har vi byggt ett tillfälligt arboretum på Nytorps gärde i Stockholm. Experimentet är det första i en serie där vi vill undersöka hur vi med försiktiga tillägg och små resurser kan synliggöra…

Topia skapar fler ekosystemtjänster i ny vattenpark

, ,
Med syfte att rena vattnet i Kapellbäcken och därmed förbättra vattenkvaliteten i dess recipient Mälaren låter Västerås stad och Mälarenergi uppföra en 13 hektar stor Vattenpark i Johannisberg, i sydvästra Västerås. Utöver att…