Topia kommer till Almedalen!

På onsdag den 28 juni deltar Klara Kåks i seminariet Barnperspektivet i samhällsbyggandet – Utemiljö. Seminariet arrangeras av Gröna Skolfastigheter och äger rum 13.00-13.55 i E-huset i Uppsala universitets lokaler.

Klara är, tillsammans med Johannes Karlsson och Jenny Hansen, författare till skriften Leka olika. Den är utformad som en guide för planerare och arkitekter och handlar om hur utemiljöer kan utformas för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) i åtanke. I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD, ADD, autismspektrumstörning, språkstörning och Tourettes syndrom.

Ungefär 1 av 10 barn i skolåldern har en NPF-diagnos. För många innebär det att intensiva sinnesintryck kan ge negativa konsekvenser som stress, ångest och koncentrationssvårigheter. Genom tillräcklig friyta, tilltagen grönska och tillgång till intryckssanerade miljöer kan planering och landskapsarkitektur bidra till att öka tillgängligheten i våra utemiljöer.

Vill du lära dig mer? Ta del av skriften Leka olika här.

I fredags kickade vi igång våren med en kickoff. Vädret var inte helt till vår fördel när vi kartlade Högalidsparken med sensoriska sektioner. Desto skönare när vi kom in på Drejstället där vi förkroppsligade våra upplevelser i lera. Ser fram emot när de är färdigbrända så att vi kan montera ihop serierna till att täcka hela parken.

Topia önskar god fortsättning efter julledigheten och ser fram emot spännande projekt 2023.

Årets julgåva gick 2022 till WWF för deras mission att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer.

På fredag är det äntligen dags för Oyster, i år med temat More or Less. Bland arrangörerna finns Märta, Linus och Håkan på Topia. Vi ses på Färgfabriken på fredag!

Grafisk form: Anna Ericsson Hybbinette

För att lysa upp i höstmörkret och för att fira av en av Topias grundare Martha som nu går i pension bjöd vi in till en glittrande guldfest. Det blev en härlig kväll med vänner, livemusik och DJ. Tack alla som kom och firade med oss. Tack Martha för 24 inspirerande år, din anda kommer alltid finnas närvarande på Topia!

Oktobervandring genom några av Stadsholmens  trädgårdar. Vi besökte Rangströmska gården där trädgården finns bevarad sedan tidigt 1900-tal, kvarteret Västergötland med trädgård från 1822, Törnqvistska trädgården som dateras 1877 men med trädstruktur bevarad från 1752 och slutligen Flintan 1, Hasselblads trädgård från 1930.

Det var en vandring genom historien och roligt att komma tillbaka till dessa trädgårdar som växt ordentligt sedan restaurering. Tillsammans med Stadsholmen jobbade vi med flera trädgårdar kring millennieskiftet och tidigt 10-tal.

 

Nu välkomnar vi Klara Kåks till oss på Topia. Klara är intresserad av och engagerad i frågor rörande barns lek och särskilt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under studietiden har hon praktiserat och arbetat hos oss och nu efter avlagd examen är vi glada över att kunna välkomna Klara tillbaka!

Nu tackar gamla Kvarngärdesskolan i Uppsala för sig, den ska ersättas med en ny fin skola som kan ta emot ännu fler elever. Medan skolan byggs får eleverna gå i en tillfällig evakueringsskola som Topia ritat tillsammans med Kanonaden, CSK Projekt och Byggdialog. Evakueringsskolan är nu invigd och i veckan togs första spadtaget för nya Kvarngärdesskolan utformad av samma gäng.

Topiateam: Linus Fredriksson, Arvid Hellström, Jenny Elgstrand
Foto: Anton Körberg, Box Communications/Parmaco