Analyskarta över S:t Göransområdet.
Grönplan S:t Görans området med de fem fokusplatserna markerade.
patologen fickpark illustrationsplan
En böljande marktegelgång leder in i fickparken söder om Patologen. Platsens grönska hjälper till att länka samman de många olika vårdenheterna runt om.

Längs gångvägen finns sittplatser med utblickar mot trädgrönskan
söderut.

brostcentrum illustrationsplan
Illustrationsplan och tidig skiss Bröstcentrum.

Vy genom nya entrétorget vid Bröstcentrum. Platsen skapar skyddade sittplatser med blomsterprakt som samspelar med den kulturhistoriskt rika miljön.