Linbana
Detaljritning pollare som markerar avstånd längs löpslinga