Förgårdsmark utanför radhusen i tre våningar.
Illustrationsplan av kvarteret Elddonet.
Sektion genom bostadsgårdens gröna och sociala rum.