Skissarbete pågår.
Modellbygge och ritbord där barnen kunde testa sina idéer innan de testade att bygga i fullskala.

Vattenormar kopplas samman till en rumslig struktur.
Tyll fästes upp som tak och väggar mellan pappersrör och vattenormar som blev stommarna i bygget.