I gestaltningsförslaget fanns de tre elementen Pulpeten, Brogömslet och Plattformen. Brogömslet och Plattformen återfinns idag i Våtmarksparken.
Vallar sveper genom Våtmarksparken och toppas med sociala ytor. Gångstråket i mitten består av stenmjöl och klippt gräs på bärlager. Ytan är tillgänglig och håller för parkens driftfordon. Bredden på ytan varierar från som smalast fyra meter och breddar ut till en större samlingsplats med bänkar och bord.

Illustrationen visar fågeltornet Pulpeten som var med tidigt i gestaltningsförslaget men som stannade på idéstadiet. Vi hoppas att få den realiserad i något framtida projekt.

Sektion genom fågelön, damm, vattenplantering och stig.
Utanför det kortklippa området kommer långgrsängarna som sveper fram ner mot vattnet och ramar in vallarna. Här tillåts gräset att växa upp till sin fulla höjd under säsong och klipps sedan med slåtterbark. Strandvegetationen får klättra upp så högt den kan för att möta höggräsängen men återkommer främst i vattenbrynet och ut på de långgrunda trösklarna.
Karaktärskapande solitärer av olika träd- salix, al och björk återkommer längs vallarna för att skapa en varierande rumslighet mellan öppet och slutet. Träden och buskarna blir också bra levnadsmiljöer för olika  djur-, fågel- och insektsarter.