Belysningsplan framtagen i samarbete med Black ljusdesign.
Långa sittmöbler i trä.
Principdetalj dagvattenlösning och förankring utrustning.
Gårdsytan är formad topografiskt med kullar och de befintliga odlingarna har blivit en del av ett större helhetsgrepp.
Från skiss till teknisk plan.