Det nya Fredriksbergsbadet färdigställdes 2022 och är ett attraktivt utflyktsmål för picknick, lek och bad.

Hjärtat av badet är den stora bassängen omgiven av en grässlänt för picknick samt en stor sitt- och liggmöbel under ett pergolatak.
I mitten av bilden syns ett lekområde med fontäner som sprutar ur marken.

Badet fungerar som en förlängning av Fredriksbergsparken och byggnaden blir en passage mellan parken och badet. Förutom bassänger innehåller området en park för picknick, ett utomhuscafé och vattenlek.

Barnpoolen skuggas av ett genomsläppligt tak och ramas in av naturens grönska.

Vattnets blåa kulör återfinns både i möblemang och planteringar.