Detaljskiss från workshopens steg 1 SEEING.
Skiss från workshopens steg ett SEEING. 
Snabbstudie luft och materia.
Snabbskiss av siktlinje från berget.