Principsektioner pilkoja.
Illustrationsplan av förskolegården.