Motala stadsplans solfjädersform.
Sektion genom torget.
På sommaren finns plats för konserter och evenemang samtidigt som marknadsstånden kan fortsätta sin verksamhet. Vätternrundan kan samsas med ordinarie marknadsstånd. Vintern erbjuder skridskoåkning och plats för julmarknader och lek.
Belysningsplan.
Cafémöbler i vattenbrynet, trädgaller för träd i hårdgjorda ytor, sittbänk omgärdar fria trädplanteringar, mönster i linjeavvattningen som korsar torget. Detaljeringen i torgets möbler är inspirerade av Motala stadsplans solfjädersform. På så vis förstärks torget av sitt sammanhang och bidrar till identitet och koppling till stadens historia.
Detaljsektion vattenspel.