En lekfull markbeläggning med en snedställd linjering binder samman förgårdsmarken vid huvudentrén längs Tegeluddsvägen och torgytan söder om byggnaden.
Sittbänkar placeras invid perennytorna så att man kan sitta mittemot varandra skyddad från trafiken. Träytorna målas i olika nyanser av roslagsmahogny.
Den hårdgjorda yta bryts av på flera ställen med frodiga planteringar.