Bygglovsplanen.

I en tidigare version ingick en tillgänglig gångväg ned till vattnet i projektet.

Sektion från utsiktsplatsen ned till vattnet med hela 15 meters höjdskillnad.