Platsbesök.
Topianer ute i fält.
Buffertzon mellan skogen och kvartersmark.
Karta med gatutyper.
Gatuprofiler.