Nya lekytor för olika åldersgrupper är placerade mellan befintliga träd.
En pergola med klätterväxter skuggar en del av den långa sittmöbeln.

En kombinerad sittmöbel/scen/sandlåda sträcker sig genom parken.