Lekytor uppdelade på olika platåer från ett tidigt förslag.

En tillgänglig ramp slingrar sig upp i slänten.

Sittmöbel som ramar in lekyta.

Stora sittmöbler för häng och vila.