Ett tak som väderskydd i anläggningens hjärta.
Platsen delas in i olika rumsformationer med markmaterial såsom konstgräs, asfalt, grus med olika aktivitetsutrustning.

En centralt placerad scen för häng och uppträdanden.