Tidig skiss.
Informationsskylt Nytorps arboretum.
Tidig skiss av trädens habitus.