Illustration av obalans mellan befintliga träds kronvolym och rotvolym.
Exempel på förslag för ny möblerad platsbildning  på Södra promenaden.
Sektionsskiss för Södra promenaden där fotgängare och cyklister premieras framför bilister.
Utvecklingsförslag för Norrköpings promenader.