Konceptplan.
Marenplan nattetid.

Sektion genom torgytan med vattenspegel.

Sektion genom den norra sidan av kajen.