Stjärnflocka

Fastighetens hjärta: en större gräsyta omringat av frodiga planteringar för flexibla sociala aktiviteter