Integrerat i den nya brynzonen finner vi ett pärlband av olika aktivitetsrum och byggda element.
En central axel av öppna flexibla gräsytor med vyer ner mot vattnet ramas in av en förstärkt brynzonsvegetation med ett flertal nya aktivitetsrum och parkelement.
En bred pilkoja med rum för både barn och vuxna.
Parkour- och hinderbana i brynzonen.