Illustrationsplan över stråket som förnyas. Siargatan i öst och Roselundsparken i väst.
Principsektioner, uppbyggnad växtbäddar.
Upphöjda planteringsytor med sittkant längs stråket. Detta bidrar till att skapa en buffertzon mot gården innanför.
Förslaget innebär också en uppbyggnad av flertalet grönytor vid trappentré mot Rosenlundsparken för att ge en grön och mer välkomnande entrézon.