På skolgården vävs campus- och aktivitetslandskapet samman.
Kuperad terräng i aktivitetslandskapet.

Dagvattenhantering. Fördröjning och inflitration i nedsänkt växtbädd (grön), fördröjning i skelettjord (turkos), översvämningsyta vid extremregn (blågrön) och infiltration i mark (himmelsblå).

Funktionsprogram.