Konceptillustration.
Vy på en av byggnaderna med öppningar mot skogen.