Specialritad vattentunna.
Konstverk av Eva Fornåå.

Speciellritad vattentunna i sektion.
Översiktsplan för bostadsgården.