Sidorna på bänkarna är olika, vilket möjliggör att dagvattnet rinner längs ryggstödet
Patienter och personal kan vistas på takterrassen av den nya tekniska byggnaden
Genom sjukhusfönstren ovanifrån kan man läsa orden ”lite värme” som är ingraverat i bänkarna.
Överskottsvärme som släpps ut från den tekniska byggnaden värmer upp två skulpturala betongbänkar