Genom stor variation i växtmaterialet skapas unika miljöer i de olika gårdsrummen.
Gården har byggts upp av ett antal mindre rumsligheter sammankopplade med gångstråk.

Rummen erbjuder de boende en intim miljö med sittplatser för samtal med närstående och personal eller egen kontemplation