Sektion genom kvarter A. Jägnefält Milton/White arkitekter
Sektion genom kvarter B. Jägnefält Milton.

Sektion genom kvarter C. Jägnefält Milton
Sektion genom kvarter D. Jägnefält Milton.
Förslagshandling för kvarteret D.