Frodig växlighet i flera nivåer.
Enkel och lekfull markbeläggning.
Illustrationsplan med Hammarbykajen på högra sidan.