Ett av entréstråken kantas av odlingslådor.

Illustrationsplan över gården.
Pilkojor är ett återkommande inslag.
Många stora träd bevarades under projektet, liksom en del befintlig lekutrusning.

Ett upphöjt trädäck fungerar som scen, sittrappa och ramar in en sandlåda med skuggande pergola för de minsta barnen.
Mönster i betongmarkstenen inspirerar till färgläggning.

Det är tydligt att gårdens olika delar verkligen kommer till användning.

Camilla Akrakas skulpturgrupp uppe i gårdens skogsbacke.