Fiskartorget var en tydlig del av stadsplanen redan innan byggnationen av stadshuset.

Från tidigt 1900-tal i fotot till höger, när torget var en enhetlig öppen yta som strukturerades av trädrader längs kanterna – till dagens yta som med en stor variation av markmaterial och styrande element. Olika tider har olika behov av funktionerna som kan uppfyllas på en plats, det viktiga är att platsen kan följa med de behov som uppstår när tiderna förändras.

Området runt Stadshuset ska uppfattas som en sammanhängande golvyta. Vattenrummet plockas upp på torget. Koppling till andra sidan.