Befintliga skupturer
Ljudlek

Besökarna kan klättra upp på stora ekblad under ekarna eller gömma sig i ett stort ekollon