Illustrationsplan
Avrinningsprincip
                        Detalj i område 1, Avvattningsöppning
Sektion genom område 1
Sektion genom område 4
Sektion genom område 6