Frodig växtlighet
Takvattnet leds i dagvattenrännor från stuprör till en nedsänkt gräsyta

Gården får en mer offentlig karaktär längre in mot mitten.
Taket på garageinfart nyttjas som vistelseyta. Med sin lutande yta i bästa solläge och blir en del av den i övrigt plana gården.
Materialen på gården är relativt enkla och naturliga men med sin form skapar de en spännande miljö.