Variationsrika parkrum för lek och vila.

Lekbrynet och uteduschen i sektion.
Balanslek på sandlådesargen.