Arbetsmaterial från dialogprocess med lågstadiebarn i Bromma.
Barn i Bromma stadsdel 2015.
Illustration omklädningsrum.