Tillgänglig lekyta med mönster inspirerat av filmen Lejonkungen.
Illustrationsplan över bostadsgården Välljärnet 4 där god tillgänglighet var högt prioriterat.
Designidé för tillgänglig sandlåda.