Genom att med små tillägg rusta och höja upp den befintliga strandparken har platsen fått en helt ny användning.
Utblicksplats med sittplatser, inramad av planteringsytor med solitärträd, buskar och perenner.