Topia är tillsammans med Carlstedt arkitekter nominerade till Arkitekturpris Västmanland för det gemensamma projektet Fredriksbergsbadet. Fredriksbergsbadet som är en viktig mötesplats i förorten Råby i Västerås, totalförstördes i en brand 2017. Fem år senare, i juni 2022, invigdes det nya badet på samma plats. Projektet har haft stort fokus på social hållbarhet och utformningen eftersträvar att med tåliga material skapa en plats för gemenskap och samhörighet.

Juryns motivering för nomineringen lyder:

Arkitekterna har med begränsade medel skapat en generös och genomtänkt helhet. En relativt enkel byggnad i betong och cortenstål välkomnar med en nästan sakral entréplats med ett vårdträd mitt på. En känsla av japanska spa i formspråk och landskap. Här finns gott om utrymme både för högljudd lek och för avkoppling och återhämtning i grässlänterna eller i skuggan under de perforerade skärmtaken. Fredriksbergsbadet stärker den sociala hållbarheten genom att bli en viktig samlingspunkt mitt bland hyreshusen på Råby. Genom sin fina gestaltning signalerar den att du som bor här är värd att satsas på. Ett projekt väl värt ett arkitekturpris.