Stiliserade upphöjda brunnslock med belysning.
Visualisering av Heliostorget.
Översikt Heliostorget och Bröderna Hedlunds park.