Trappan från kvarteret ovan tillsammans med en sittgradäng i trä landar på en liten plats med utrymme för lek och vila.

Illustration som visar sittgradängen

Liten plats för lek

Planteringar med skira gräs och färgstarka perenner ramar in gräsytorna intill stråket som löper genom parken.

Parkstråket består av två delar: östra parken och västra parken. Mellan de två  delarna ligger Heliostorget, som en central knutpunkt.